• [junit]Java 单元测试框架 JUnit 5.0.0 发布

    发表于:2017-09-11作者:JUnit分类:junit

    JUnit 5.0.0 发布了。JUnit 5.0.0 = Platform 1.0.0 + Jupiter 5.0.0 + Vintage 4.12.0。JUnit 5 由三个不同的模块组成:...

  • [junit]JUnit源码解析

    发表于:2016-10-04作者:saymagic分类:junit

    JUnit源码解析 JUnit是由 Erich Gamma 和 Kent Beck 编写的一个回归测试框架,以Eclipse、IDEA等为代表的Java开发环境都对JUnit提供了非常友善的支持。提到Erich Gamma,他就是大名鼎鼎的《设计模式...